Recyklácia kovov

Nasledovné spracovania trosky je využitie získaných železných a neželezných kovov.

Metal & Waste k.s. s touto otázkou svojim zákazníkom poskytuje skúsenosti a znalosti trhu s cieľom optimalizovať príjmy z predaje kovov, a tým celkom z spracovania dosiahnuť maximálne využitie.