Vitajte!

Odpad je hlavný zdroj surovín a recyklácia surovin, predovšetkým kovov predstavuje absolútnou potrebou, a to nielen kvôli pozitívnym dopadom na životné prostredie, ale tiež z ekonomických aspektov.

Spracovaním obnovy kovov sú uložené obrovské množstva energie, emisie CO² a ďalší značné príjmy.

Ochrana a efektívne využitia kovov z odpadov, hlavne trosky z spaľovania odpadov, je centrálnej obchodnej cieľ spoločnosti Metal & Waste k.s.