Spolocnost'

Firma Metal & Waste k.s. bola založená v januári 2012 v Bratislave.

V spolupráci s príslušnými partnermi v oblasti spracovania trosky ako aj recyklácie kovov, poskytuje Metal & Waste k.s. komplexné prístupy pre získanie kovov z odpadu a ako ich udržať v hospodárskom cykle, a súčasne svojim zákazníkom vytvára príjmy.

Kľúčovým partnerom na tému spracovania trosky je firma Hans Zöchling GmbH, so sídlom v Rakúsku.

Spoločnosť sa zaoberá s recykláciu stavebných materiálov od roku 1989, a v posledných rokoch získala veľa skúseností v oblasti spracovania trosky.

Vedľa stacionárneho zavode má Spoločnosť aj mobilné jednotky pre spracovanie trosky, ktoré môže pracovať priamo u zákazníka.